Şekerbank Eko Kredi yalıtım mantolama Kredisi

Şekerbank Mantolama Kredisi ekokredi

Binanızın yalıtımında ki finansmanıkaynağı için çok avantajlı koşullarla apartman ve sitelere Şekerbank’ın sunmuş olduğu  Mantolama Kredisi EkoKredi bireysel  Mantolama Kredisi ürünüdür. 

Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım mantolama kredisi kullanılabilmesi için;

 • Apartman kat maliklerinin yarısından fazlasının oyu ile Kat Malikleri Kurulu’nda karar alınmalıdır.
 • Kararda yalıtım yaptırılmasına, liste halinde belirtilen (kredi talep eden) kat malikleri için Apartman Yönetimi tarafından  Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım
  kullanılmasına ilişkin ibareler yer almalıdır. Yalıtım yaptırılması için Bankamızla anlaşmalı İZODER üyesi uygulama bayilerinden biriyle sözleşme yapılmış olmalıdır.

Kat Malikleri Kurul Kararı’na istinaden, karardaki listede yer alan kat malikleri için, apartman yönetimi, yönetim kaşesi üzerine imza atarak, yönetim adına kredi kullanır. Yönetici kredi geri ödemelerinden şahsi olarak sorumlu değildir.

İZODER  (Isı Su Ses Yangın Yalıtımcıları Derneği) Mantolama Kredisi Ekokredi

 Mantolama Kredisi EkoKredi Yalıtım konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen ve bunu sağlamak üzere ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemesi üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan sivil toplum örgütüdür.

 Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım sürecinde İZODER’in ücretsiz teknik danışmanlığından faydalanırsınız.

 

 Mantolama Kredisi EKOkredi


Mantolama Kredisi Ekokredi Yalıtım Kredisi Hizmet Paketi’nin Ayrıcalıkları Nelerdir?

 • Kaliteli malzeme ile kaliteli uzman uygulayıcı firmalara, İZODER’in ücretsiz teknik danışmanlığı ve kontrolünde,  yalıtım yaptırılmaktadır.
 • Dosya ücreti veya komisyon alınmamaktadır.
 • Firmamız İzoder üyesidir.

 

 Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım Kredisi Hizmet Paketi İş Akışı

 

 1. Apartman/Site Yönetimi Kat Malikleri Kurul toplantı gündemine, yalıtım yaptırılması ve yalıtım giderlerinin finansmanı için  Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım kullanılmasını dahil eder.
 2. Apartman/Site Yönetimi, kurul toplantısı öncesinde İZODER’in internet sitesinde yer alan bayilerden yalıtım fiyat teklif alır, ön değerlendirmeleri yapar.
 3. Kurul toplantısı öncesinde Şekerbank’tan  Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım’a ait ödeme planlarının güncel halini alır, gerekli görüyor ise şube müşteri temsilcimizi toplantıda hazır bulunmak ve kat maliklerini bilgilendirmek üzere davet eder.
 4. Kat Malikleri Kurulu’nda örneği Ek-1’de yer alan, içerikte karar alınır, kurul karar defterine yazılır.
 5. Uygulayıcı firma ile apartman yönetimi, www.izoder.org.tr adresinde  Mantolama Kredisi “Ekokredi” linkinin içinde yeralan “Duvarlarda Isı Yalıtımı” başlığına altındaki örnek “Teknik Şartname”yi imzalar. (“Teknik Şartname” imzalanması işi yaptırma garantisi içermemektedir.)

Mantolama Kredisi EkoKredi İZODER, İş Şartnamesi’ni TS825 kalite standardına uygunluğunu onaylar, ücretsiz olarak proje kontrol hizmeti vermekle birlikte, uygulayıcı ile müşteri arasında anlaşmazlık olursa, bilirkişi (arabulucu) görevi yapmakta ve sorunu çözmektedir.

 1. Apartman Yöneticisi  Mantolama Kredisi EkoKredi başvuru dosyasını hazırlayarak şubemize teslim eder. Dosyada aşağıda belirtilen belgeler yer almalıdır;

a)    Kat Malikleri Kurul Karar Defteri fotokopisi, (Kat Malikleri Kurulu’nun, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasının oyu ile, yalıtım yaptırılacağına ve Banka’dan kredi kullanılacağına dair usulüne uygun karar alındığını gösteren, noter onaylı karar defteri sayfanın fotokopisi. Karar örneği Ek 1’de yer almaktadır.)

b)    Yönetimi temsile yetkili kişileri gösteren Kat Malikleri Kurul Karar Defteri ilgili sayfasının noter onaylı sayfanın fotokopisi,

c)     1 adet kat mülkiyetli veya kat irtifaklı tapu fotokopisi, (Binanının herhangi bir bağımsız bölümine ait kat mülkiyetli veya kat irtifaklı tapu fotokopisi.)

d)    Apartman ve Site Yönetimi Kredisi Temliknamesi, (Ek-2’de örneği bulunan form Apartman/Site Yönetimi tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır.)

 

e)     Yalıtım bayisinden alınan, İZODER onaylı, uygulamanın teknik detaylarını gösteren, Teknik Şartname belgesi, (Belge üzerinde; apartman ve site yönetiminin kaşesi ve apartman ve site yönetimini temsile yetkili kişi/kişilerin imzası, İzoder firmasının kaşesi ve imzası, işi yapacak firmanın kaşesi ve imzası bulunmalıdır.)

f)      Yalıtım bayisi ile anlaşma ve ödemeleri gösteren fatura, sözleşme, teklif, proforma fatura, fatura gibi belgeler.

g)      Apartman ve Site Yönetimi Kredisi Kat Malikleri Listesi (Yönetim tarafından eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmalıdır. Listenin örneği ek 3’te yer almaktadır.)

 1.  Mantolama Kredisi EkoKredi dosyası Bankamızca incelenir, değerlendirme sonucu Apartman / Site Yönetimine şubemizce bildirilir. Kredinin onaylanması halinde, Apartman / Site Yönetimi, kredi talebi olan kat malikleri için düzenlenecek kredi sözleşmeleri ve ödeme planlarını imzalamak üzere şubeye davet edilir.
 2. Kullandırılan  Mantolama Kredisi EkoKredi uygulayıcı firma hesabına ödenmesi:

a)  Mantolama Kredisi EkoKredi tutarlarının %60’ı kredi kullandırımı ile aynı tarihte ödenir, kalan para apartman / site yönetimi hesabında blokede tutulur. Mantolama Kredisi

b) %20’lik kısım uygulamadaki ilerlemeye bağlı olarak Apartman Yönetiminin yazılı talimatlarına istinaden uygulaycı firmanın hesabına aklarılır. Mantolama Kredisi

c) Son kalan %20’lik kısmın uygulayıcı firmanın hesabına aktarılması için Apartman Yönetimi örneği Ek-4’te yer alan  Mantolama Kredisi “EKOkredi Ürün Teslim Beyanı ve Son Ödeme Formu ”nu imzalayarak şubemize teslim etmelidir.

 1.  Mantolama Kredisi EkoKredi ödemelerinde gecikme olması halinde, kat maliki ve Apartman Yönetimi telefon, SMS veya mektupla bilgilendirilebilir. Üst üste 3 taksitini ödemeyen veya bir taksitinin ödenmesini 90 gün geciktiren kat maliki hakkında yasal işlemler başlatılır. Mantolama Kredisi

 

 Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım Hakkında


Mantolama Kredisi EKOkredi  Daha Ayrıntılı Bilgiyi Nasıl Alabilirim?

Bu teklif mektubu ve eklerinde belirtilen bilgilere ek olarak;

 •  Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım hakkında; Şubelerimizden, www.ekokredi.com.tr’den, 444 78 78 çağrı merkezimizden
 • Yalıtım uygulamasının teknik kısımları hakkında; 800 211 33 67 İZODER çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
 • Ayrıca Firmamızı arayıp teknik destek eşliğinde yardımcı olalım

 

Isı
Yalıtımı Nedir?

 Mantolama Kredisi Ekokredi  Binalarımız kışın soğumakta,yazın ise ısınmaktadır. Kışın kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak evimizi soğumaması için ısıtır; yazın ise ısınan evimizi klimalarla soğuturuz. Isı yalıtımı, kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltmak ve daha rahat ortamlarda yaşamak amacıyla binaların dış cephe duvarları, cam ve doğramaları, çatıları, döşemeleri ve tesisatlarında, ısı geçişini azaltan önlemler almaktır. Mantolama Kredisi

Isı Yalıtımı Dışındaki Yalıtım Türleri 

Su Yalıtımı

 Mantolama Kredisi EKOkredi Yapılarımıza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapılarımız; yağmur, kar, toprağın nemi, yapının inşa edildiği zemindeki yeraltı suyu gibi dış kaynaklı su ile banyo ve tuvalette kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalır. Yapımızı ve konforumuzu tehdit eden sudan korunmak için yapılan işlemlere su yalıtımı denir. Mantolama Kredisi

 

Ses Yalıtımı

 Mantolama Kredisi EKOkredi  İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir. Ses yalıtımı; yaşanan ortamı istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak, gürültülü alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak ve sinema, kayıt stüdyosu gibi mekanlarda uygun kullanım koşulları oluşturmak amacı ile yapılan uygulamalardır. Mantolama Kredisi

 

Yangın Yalıtımı

 Mantolama Kredisi EKOkredi  Yangının ve zararlı etkilerinin, bina içinde ve komşu binalara yayılmasını yavaşlatarak kişilerin yangın mahallinden güvenli bir şekilde tahliye edilmesine olanak sağlayan, can ve mal güvenliğini sağlayıcı yapısal önlemlere “yangın yalıtımı” denir.

 

Yalıtımsız
Binada Enerji Kaçağı Yüksektir!

 Mantolama Kredisi EKOkredi  Binalarda ısının;  %35’i duvarlardan, %25’i çatıdan, %25’i kapı ve pencerelerden, %15’i temel ve taşıyıcılardan kaçar. Mantolama Kredisi

 Mantolama Kredisi EKOkredi Isı Yalıtımının Sağladığı Yararlar ve Tasarruflar Nelerdir?

 • Isı yalıtımı aile bütçesine katkı sağlar, elektrik faturanız en az %50 azalır,
 • Betonunun içindeki demirlerin paslanmasını engeler, ömrünü uzatır ve depreme karşı korur, küflenme, mantar oluşması neden olan terlemeyi önler daha sağlıklı ortamda yaşamanızı sağlar,
 • Dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu yaşam sağlar,
 • Küresel ısınma ile mücadele eder,
 • Ülkemiz ekonomisine destek sağlar, dışa bağımlılığımızı azaltır, Mantolama Kredisi

 Mantolama Kredisi EKOkredi  Örnek Tasarruf Uygulaması:

48 ay vadeli, %0,85 faiz oranından, 2.000 TL   Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım kullanılarak İstanbul’da, her katında 100 m2 lik 4 dairenin bulunduğu 5 katlı, 20 daireli binada standartlara uygun olarak yapılan yalıtım neticesinde; Mantolama Kredisi

 

 

Yalıtımdan Önce

Yalıtımdan Sonra

Isınma ve Soğutma Faturaları Tutarı

250 TL

125 TL

Yıllık Toplam Enerji İhtiyacı (Ort.)

608.989 kWh-yıl

305.181 kWh-yıl

Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım Taksit Tutarı

53 TL

Kredi Taksiti Dahil Ödenen Tutar

250 TL

178 TL

Yalıtım İle Aile Bütçesinden Tasarruf
Edilen
Tutar

72 TL

17 ay vadeli, %0,56 faiz oranından, 2.000 TL  Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım kullanılarak İstanbul’da, her katında 100 m2 lik 4 dairenin bulunduğu 5 katlı, 20 daireli binada standartlara uygun olarak yapılan yalıtım neticesinde;

 Mantolama Kredisi

 

Yalıtımdan Önce

Yalıtımdan Sonra

Isınma ve Soğutma Faturaları Tutarı

250 TL

125 TL

Yıllık Toplam Enerji İhtiyacı (Ort.)

608.989 kWh-yıl

305.181 kWh-yıl

Mantolama Kredisi EKOkredi Yalıtım Taksit Tutarı

125 TL

Kredi Taksiti Dahil Ödenen Tutar

250 TL

250 TL

İlave Para Ödemeden, Sağlanan Tasarrufla Ödeme Süresi

17 ay

Ekler:

Ek-1 Kat Malikleri Kurulu Kararı Metni Örneği

Ek-2 Temlikname Örneği

EK-3 Kat Maliklerinin Listesi

Ek-4 EKOkredi Ürün Teslim Beyanı ve Ödeme

………………………….  APARTMAN
ve SİTE YÖNETİMİ KAT MALİKLERİ GENEL KURUL KARARI

 

 

 

………………
adet bağımsız bölümden müteşekkil ……………………Sitesi / Apartmanı Kat Malikleri Kurulu için tüm kat maliklerine yönelik usulüne uygun yapılan olağan/olağanüstü çağrı nedeni ile …./…./200… tarihinde; ………………. Bağımsız bölüm malikinden  ………………….nun katılımı ile toplantıya başlandı.

 

 

Yeterli katılım sağlandığından gündeme geçildi. Gündem konusunda yapılan açıklamalar sonucu oylamaya geçildi. 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanunu gereğince  anılan konu ile ilgili yasal tebliğlerin, usulü işlemelerin eksiksiz tamamlandığı, aranan çoğunluğun arsa payı ve sayı olarak sağlandığı görüldü. Bu doğrultuda; ………………………… ……………………………. Mahallesi, ……………………………………… sokak, ………………..numaralı,……………….. pafta, ……………… ada, ……………… parsel sayılı taşınmazın, müşterek malikleri tarafından, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince anılan kayıtta kain binamızda; Dış Cephe Isı Yalıtımı yapılması hususunda …………………. Bağımsız bölüm malikinden toplam sayı ve arsa payı bakımından …………nun kabulü sonucu (%51) olan yasal nisabın da üstünde % ………. (……….) çoğunluk temin edilerek, dış cephe ısı yalıtımı yapılması kararı alınmıştır. 

 Mantolama Kredisi

İş bu karar gereğince muhammen bedeli ………………..TL olan ve Şekerbank T.A.Ş.’den kredi kullanılarak yapılmasına karar verilen ……… İşinin, Kat mülkiyeti Kanununda düzenlenmiş olan “Ortak Gider”lerden olduğuna karar  verilmiştir. 

 

Yukarıda da zikredildiği üzere; ortak gider kapsamındaki ……… iş(ler)inin yapımı konusunda finansman sağlamak amacıyla yöneticinin, Şekerbank T.A.Ş.’den kredi talebinde bulunmaya, talebin kabulü halinde kredi sözleşmesini ve evrakları tüm kat maliklerini (bağımsız bölüm maliklerini) kapsayacak ve bağlayacak şekilde imza etmeye ve Şekerbank T.A.Ş.’nin vereceği krediyi almaya, krediyle ilgili tüm işlemleri yürütmeye ilişkin yetkilendirilmesine, Ayrıca; Kredinin kullanıldığı Şekerbank T.A.Ş. şubesinde apartman (/bina/site vs) yönetimi adına bir hesabın açılmasına, bundan sonra aidatların ve kredi geri ödemelerinin bu hesaba yapılmasına, Şekerbank T.A.Ş.’nin; bu hesaba yatırılacak apartman aidatlarını, kullanılan kredinin geri ödemelerine mahsup etme konusunda ve bu hesap üzerinde rehin ve blokaj yetkisi olduğuna ve bu yetkinin tanınmasına ilişkin gerekli banka evraklarını imzalama konusunda yöneticiye yetki verilmesine, Bu konuda almış olduğumuz kararlara “Kat Malikleri kanununun özellikle 18-19-20-22. ve diğer ilgili maddelerinin” aynen uygulanacağına, …………………. Yöneticinin/yönetim kurulunun; kat maliklerinden aidat toplanması ve ortak giderlerden olan …… iş(ler)inin finansmanını teşkil eden kredinin geri ödemeleri olan kredi taksitlerini tahsil etme konusundaki yöneticinin sahip olduğu tüm hak ve yetkilerin Şekerbank T.A.Ş.’ne de tanınmasına, hatta yöneticinin bu konuda harekete geçmesi beklenmeksizin, kredi tamamen ödenene kadar bankanın dava ve takibe geçme yetkisi de olduğuna, Yöneticiye, kredinin teminatını teşkil etmek üzere Şekerbank T.A.Ş. lehine ipotek verme yetkisi verilmesine, ödenmeyen ortak giderlerden kaynaklanan alacağın tahsiline yarayacak apartman / site yönetimi kararını alıp Şekerbank T.A.Ş.’ye alacak ile birlikte dava ve takip haklarıyla temlik etmeye Kat Malikleri Kurulu adına “YÖNETİCİ/YÖNETİM KURULU” nun tam yetkili olduğuna karar verilmiştir.

 

Ayrıca ……. Tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği ortak gider kapsamındaki ….. işlerin yapımı için finansman sağlamak amacı ile yöneticinin Şekerbank T.A.Ş.’den kredi talep etmesi ve bunun akabinde kredi tahsis edilmesinden sonra, kat maliklerinin kendi hisselerine düşen paylarını detaylı ödeme planında bahsedilen şekilde ödememeleri halinde, kat malikleri,  Şekerbank T.A.Ş.’nin kat maliklerine, kat malikinin borç tutarı kadar ihtar çekmeye, kat malikinin borç tutarı kadar, bireysel olarak dava ve icra takip açmaya ve  borcun KKB ile TCMB  kayıtlarına bildirmeye yetkisi olduğunu kabul ederler. 

 

……../………/20….

 

 Mantolama Kredisi

 

Toplantı
Divan Başkanı                  Üye Katip      Üye (Sayman)

 

 

 

………………………..Sitesi/Apartmanı Yöneticiliği Adına Yönetici

 

 

 

 

 

APARTMAN ve SİTE YÖNETİMİ KREDİSİ TEMLİKNAME FORMU

 

TEMLİK EDEN             : ………………………………………….(İsim/Ünvan ve adres) 

TEMLİK ALAN            : Şekerbank T.A.Ş. ………………………… Şubesi (ve adres) 

TEMLİK BEDELİ         : ……………………………………………TL/USD/EUR 

MUHATAP                       : Kat malikleri 

TEMLİK KONUSU      : Kat maliklerinin apartman/site yönetimine olan kredi ve genel gider borçları.

 

 Mantolama Kredisi

1.Temlik eden Apartman/Site Yönetimimizin ….. tarihinde yapılan Kat malikleri Kurulu’nda karara bağlanan, Şekerbank T.A.Ş’den site/apartman ortak alanlarının/dış bölümünün …………… finansmanı için  kullanmak amacıyla alınan kredinin geri ödenmesinde kullanılmak üzere aşağıda adları belirtilen kat maliklerininyanlarında yazılı tutara kadar ödeyecekleri aidat veya herhangi bir ad altında ortak gider olarak ödenecek paraların tamamından oluşan toplam ……………….. TL’lik kısmını, ödenmek üzere, Şekerbank T.A.Ş. …………………………. şubesinde ve diğer tüm şubelerinde doğmuş ve doğacak, nakdi ve gayrinakdi her türlü kredilerimizin ve kredi geri ödemelerimizin, anapara, faiz ve sair ferilerinin teminatını teşkil etmek üzere temlik edilmesi üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Site/apartman yönetimi olarak alınan kredinin teminatı olarak ………….TL tutarı Şekerbank T.A.Ş. ……………………….. Şubesi’ne Borçlar Kanununun 162 ve devam maddelerindeki temlikle ilgili hükümleri gereğince bütün hakları ile birlikte gayrıkabili rücu olmak üzere
devir ve temlik ettim.

2. Temlik ettiğim miktar ile ilgili ödemeyi muhataptan talep, tahsil ve ahzu kabza, temellük eden Şekerbank T.A.Ş. ………………………….. Şubesi’nin yetkili olduğunu ve bu miktar üzerinden hiçbir hak ve alacağımızın olmadığını beyan ve kabul ederim. 

3. Temlik ettiğimiz alacağın , üçüncü şahıslara işbu temliknamenin düzenlenme tarihinden önce yurt içinde ve yurt dışında kısmen veya tamamen temlik ve/veya rehin edilmediğini ve işbu alacak üzerinde herhangi bir haciz,  ihtiyati haciz veya başkaca bir takyidat bulunmadığını, işbu temlikin verilmesine akdi bir engel olmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederim. 

4. ŞEKERBANK T.A.Ş.’ nin, bu işle ilgili olarak yapılan ödemeleri izleyebilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge, hesap ve kayıtları takip etmeye ve incelemeye yetkili olduğunu ancak, yapılan ödemelerin yeterliliği konusunda araştırma yapmaya mecbur olmadığını, ŞEKERBANK T.A.Ş.’ nin temlik edilen alacağın tahsilini sağlamak için herhangi bir işlem yapmak, kanuni takibe geçmek gibi mecburiyetinin olmadığını, ŞEKERBANK T.A.Ş.’ nin vaki
olabilecek her türlü gecikmelerden sorumlu tutulmayacağını, ŞEKERBANK T.A.Ş.’nin temlik nedeniyle tahsil edeceği paraları nakdi veya gayrinakdi, asaleten ve/veya kefaleten borçlarımızdan dilediğine mahsup edebileceğini, temlik edilen alacakların tahsilinde Banka veznesine yatırıldığı ve hesaplarına intikal tarihini takip eden iş gününün valör tarihi olarak alınmasını beyan, kabul ve taahhüt ederim.

 

5-İşbu alacak temlikine rağmen; ŞEKERBANK T.A.Ş.’ nin Kredi Sözleşmeleri gereğince alacağının tamamını faiz ve ferileri ile birlikte muaccel kılmaya ve alacağının tamamı üzerinden krediyi kat’ etme yetkisinin bulunduğunu , işbu alacak temlikinin borcun tamamı üzerinden ŞEKERBANK TA.Ş.’nin  takip hakkını etkilemeyeceğini ve ŞEKERBANK T.A.Ş.’ nin yönetimimiz ile kefiller hakkında yasal yollara müracaat hakkının bulunduğunu, ŞEKERBANK T.A.Ş.’ nin yönetimimiz ve/veya kefillerin vermiş oldukları diğer teminatlara müracaat edebileceğini, takas mahsup haklarını re’sen kullanmaya yetkili olduğunu ve bu hususlara hiçbir itirazımız olmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederim. 

6- Aşağıda listede belirtilen toplam ……. kişiden oluşan kat maliklerinin ödeyeceği toplam ……………..TL Bankanıza temlik edilmiştir. Bu konuda, icraya konu karar talebiniz üzerine derhal alınarak Şekerbank’a teslim
edilecektir.
 

7- İşbu temlik sözleşmesi kapsamında yapılan tahsilatlarda ŞEKERBANK T.A.Ş.’ nin kayıt ve defterlerinin kesin delil olacağı ve esas alınacağını beyan ve kabul ederim. 

 Mantolama Kredisi

 (……./……./20….)

 

Temlik Eden                                             

Kaşe
ve Yetkili İmzası

 

            Kat Maliki Adı                     Kredi Tutarı                       Vade                   Temlik Edilen Tutar

1-        ………………..                       ………………….TL         ………………….TL

2-       

3-       

4-       

5-       

6-       

Toplam                                  ……….…………
TL
……….………… TL

 

 

NOT : …….  Tarihli Genel Kurulunda alınan karar  gereği ortak gider kapsamındaki ….. işlerin yapımı için finansman sağlamak amacı ile yöneticinin Şekerbank T.A.Ş.’den kredi talep etmesi ve bunun akabinde kredi tahsis edilmesinden sonra, kat maliklerinin
kendi hisselerine düşen paylarını detaylı ödeme planında bahsedilen şekilde ödememeleri  halinde, kat malikleri,  Şekerbank T.A.Ş.’nin kat maliklerine, kat malikinin borç tutarı kadar ihtar çekmeye, kat malikinin borç tutarı kadar,  bireysel olarak dava ve icra takip açmaya ve  borcun KKB ile TCMB kayıtlarına bildirmeye yetkisi olduğunu kabul ederler.

 

 

EKOKREDİ
YALITIM KAMPANYASI

MÜŞTERİ
ÜRÜN TESLİM BEYANI

 

Bankanızdan kullandığım EKOkredi kapsamında, …………………… firmasından satın aldığım ürün ve hizmet ile ilgili olarak tüm uygulamalar Uygulayıcı firma ile yaptığım sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilerek tamamlanmıştır. İlgili ürün ve hizmeti tam ve eksiksiz olarak teslim aldığımı bu belge ile tarafınıza beyan ederim.

Saygılarımla,

…./…./…..

Müşteri
Adı-Soyadı:

İmzası:

—————————————————————————-

 

 

 

 Mantolama Kredisi

 

APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ KREDİSİ KAT MALİKLERİ LİSTESİ   Kredi Talep Edilen Şekerbank Şubesi:       Apartman / Site Adı:        Apartman / Site Müşteri Numarası:

Not: Bir kat malikinin birden fazla dairesi var ve her dairesi için kredi talep ediyor ise bu kredilerin vadeleri aynı ise toplam tutar bazında tek bir kredi başvurusu olarak giriş yapılmalıdır. Kredi vadeleri farklı ise vadeye göre ayrı ayrı giriş yapılmalı, ancak aynı müşteriler aşağıdaki tabloda alt alta belirtilmelidir.

 

Sıra

Blok No

Daire No

Arsa Payı

Adı – Soyadı

TC Kimlik No

Kredi Talep Tutarı

Vade

Aidat Borcu Var
mı?      Evet / Hayır

Aidat Borcu Varsa Kaç
aylık?

Aidat Borcu Tutarı
(TL)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

           Tarih:          Apartman / Site Kaşe        İmza/lar

 

 Mantolama Kredisi Ekokredi

Bir cevap yazın