çatı

Kuru Hava Boşluğu Varlığına Göre Çatılar Çatının temel koruma foksiyonundan ayrıca suyu dışarda tutmak çatının başlıca görevidir. Hem dış etmenler