Tekstilbank izolasyon yalıtım mantolama kredisi

Tekstilbank Kampanya mantolama kredisiTekstilbank ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliği ile İzolasyon mantolama Kredisi Kampanya Özellikleri:

 • 48 Ay vadeye kadar taksit yapabilme seçeneği
 • Bireysel 10.000 TL’ye kadar Kredi imkanı
 • üstelik Dosya Masrafı olmadan
 • Esnek geri ödeme planları ile dilerseniz 3 ay sonra ödemeye başlabilirsiniz
 • Balon Ödeme, Erken Ödeme imkanı mevcut

Mantolama Kredisi Hem Sıcacık bir yuva’ya hem enerji ve bütçe tasarrufu imkanına kavuşmak için detaylı bilgiyi en yakın tekstilbank şubemizden istediğiniz tüm bilgileri alabilirsiniz.

Mantolama Kredisi Paketinin içeriğinde

Mantolama Kredisi Proje kontrol hizmeti :

 • Proje kapsamındaki teknik onay formlarının İZODER teknik uzman desteği ile ücretsiz olarak kontrolü.
 • Uygun koşullarla finansman desteği
 • Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 211 33 67
 • Müşterilere tabloda belirtilen kampanya faiz oranları uygulanır, ayrıca herhangi bir dosya ücreti veya komisyon alınmaz.

Mantolama Kredisi İş Akışı nasıldır;

 • Şube Uzman uygulayıcı Firmaya gider, kampanya hakkında görüşür. Mantolama Kredisi
 • Mutabık kalındıktan sonra Protükolün firma ve şube tarafından imzalanması ile proje başlanmış olunur. Mantolama Kredisi
 • Müşteri, yalıtım ihtiyacı için kampanya kapsamında yetkilendirilmiş Uzman Uygulayıcı Firmaya gider. Mantolama Kredisi
 • TS 825 standartlarına uygun olarak talep ettiği yalıtım ile ilgili ürün ve hizmet için uygulayıcı firma ile mutabakata varır. Mantolama Kredisi
 • Uzman uygulayıcı firmanın hazırladığı şartname ve sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalar. Mantolama Kredisi
 • Uzman Uygulayıcı Firma şartname için İZODER’den onay alır.
 • Müşteri, İZODER onaylı şartname ve sözleşme ile Şubeye gelir. (sözleşmede ve şartname işin mahiyeti,  Mantolama Kredisikullanılacak malzemeler, işin tamamlanacağı tarih, müşterinin ödeyeceği tutar vb bilgiler bulunur)
 • Şube, Yalıtım Kampanyası koşullarını müşteriye detaylı olarak anlatır.
 • Şube ve müşteri kampanya konusunda mutabık kalırlarsa, şube gerekli evrakları müşteriden alarak kredi girişini yapar.
 • Şube, kredi sonucunu müşteri ve bayiye bildirir. Mantolama Kredisi
 • Kredi sonucu olumlu ise, müşteriyi şubeye davet eder ve krediyi kullandırır. Mantolama Kredisi
 • Kredi tutarının %5’i oranında komisyon kesilir.
 • Komisyon tutarları kesildikten sonra kalan tutarın %40’ına bloke konulur . Mantolama Kredisi
 • Firma isterse kredinin serbest bırakılan %60’lık kısmını kullanabilir. Mantolama Kredisi
 • Komisyon tutarları kesildikten sonra kalan tutarın %40’ına bloke konulur.
 • Blokedeki %40’lık kısmın %30’u iş süresince aylık eşit taksitler halinde Şube tarafından, firma kullanımına açılır.
 • Kalan %10’lik kısım için işin bitmesi ve müşteri tarafından eksiksiz teslim alınması beklenir. Mantolama Kredisi
 • Müşteri işi tam ve eksiksiz olarak teslim aldığına dair yazılı beyanını şubeye verdikten sonra kalan %10’lik kısım da blokesi çözülerek firma kullanımına sunulur.
 • Müşteri eğer işin sözleşmede belirtildiği gibi yapılmadığını belirtirse;
 • Şube, firma ile görüşür, konu hakkında bilgi alır. Firma aksi görüşte ise, İZODER’e bilgi verilir. İZODER’in yetkili kişisi konuyu inceler ve arabuluculuk yapar.
 • Eğer İZODER kararına göre, işin eksiksiz olarak yapılmadığı tespit edilirse, işin tamamlanması için MÜŞTERİ, Uzman Uygulayıcı Firma’ya uygun bir süre verir ve bu süre aynı zamanda Tekstilbank’a da bildirir.
 • Uzman Uygulayıcı Firma işi tamamlar ve kalan %10’luk kredi tutarı bloke çözümü yapılarak firma kullanımına sunulur. Mantolama Kredisi

Mantolama Kredisi TEKSTİLBANK
FAİZ ORANLARI / FİRMA KOMİSYON ORANLARI

Mantolama İzolasyon Yalıtım Kredisi Kapsamında kullanılacak kredide;

 1. Banka, piyasa koşullarına göre faiz ve komisyon oranlarında değişiklik yapabilecektir.
 2. Müşterilerden dosya ücreti vb isim altında her hangi bir komisyon alınmayacaktır.
 3. İsteyen müşterilere kredi tutarı üzerinden hayat sigortası yapılabilecek olup, primi müşteriden tahsil edilecektir.

Faiz Oran Tablosu

Vade Firma Komisyon Oranı
(Vergi + Fon dahil)
İndirimli Faiz Oranı
(net)
9 7% 0%
12 7% %0,29
24 7% %0,74
36 7% %0,90
48 7% %0,97

Yalıtım kredisi aşağıda gösterilen alanlardaki izolasyonlarda kullandırılır.

Camlar
Yalıtım Camı Üniteleri

Çatılarda Isı Yalıtımı
Çatı Arası Kullanılan Eğik Çatılarda Isı Yalıtımı
Çatı Arası Kullanılmayan Eğik Çatılarda Isı Yalıtımı
Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtımı
Ters Teras Çatılarda Isı Yalıtımı

Diğer Uygulamalar
Balkon ve Konsol Altlarında Isı Yalıtım
Yalıtımlı Çatı ve Cephe Panelleri

Döşemelerde Isı Yalıtımı
Döşemelerde Isı Yalıtımı

Duvarlarda Isı Yalıtımı
Duvarların İçten Isı Yalıtımı
İnce Sıvalı Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri
Kalın Sıvalı Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri
Toprak Temaslı Yüzeylerde Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Isı Yalıtımı
Tesisat Yalıtımı

Mantolama Kredisi Etik Şartname

DÜRÜSTLÜK : Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz.Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler.Haksız rekabeti kabul etmezler. Mantolama Kredisi

GÜVENİRLİK : Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar.Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar. Mantolama Kredisi

SÖZÜNÜ TUTMAK : Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

SADAKAT : Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamaz.

ADİL OLMAK : Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.Mantolama Kredisi

BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK : Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar. Mantolama Kredisi

YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK : Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar. Mantolama Kredisi

VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU : Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler. Mantolama Kredisi

EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK : Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanlarını sağlar. Mantolama Kredisi

YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK : Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler. Mantolama Kredisi

ÇEVRE BİLİNCİ : Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar. Mantolama Kredisi

ÜYE SORUMLULUĞU : Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapamaz. Mantolama Kredisi

Mantolama Kredisi

Mantolama Kredisi Yalıtım Kredisi Hakkında Sık Sorulan Sorulara Cevab

1. Mantolama Kredisi İZODER listesinde bulunmayan bir bayiden yalıtım (mantolama) yaptırmak isteyen bir müşteriye kampanya kapsamında kredi verelebilir mi? Mantolama Kredisi
Hayır.Yalıtım Kampanyası dışında bina iç-dış cephe yalıtım (mantolama) uygulamaları için kredi talepleri değerlendirilmemektedir. Yalıtım (mantolama) uygulamaları sadece İZODER listesinde olan uzman uygulayıcı bayiler üzerinden yapılacaktır. Mantolama Kredisi

2.Mantolama Kredisi  İZODER listesinde olmayan bir bayii de bu kampanyaya dahil olmak isterse kabul edilir mi?
Bayinin, öncelikle bağlı olduğu sanayi/üretici firmasına müracaat etmesi ve kampanyaya katılma isteğini iletmesi gerekir. Sanayi/üretici firma da bu bayi için olumlu referans veriyor ise, İZODER’e bayinin katılması için öneride bulunur. İZODER bankaya bu bayinin kampanya kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini iletir. Yani doğrudan dahil edilmesi mümkün değildir. Üretici firma ve İZODER üzerinden listeye dahil olabilirler. Mantolama Kredisi

3. Mantolama Kredisi Tüm apartman ve site yönetimlerine, kampanya kapsamında kredi veriliyor mu?
Hayır. Sadece kat mülkiyeti kanununa göre yönetilen (en az 8 daireli, binanın/sitenin kat mülkiyeti veya kat irtifakı sağlanmış olması ve kat mülkiyeti kanununa göre yönetilen) bir yönetiminin olması gerekmektedir.

4. Kat mülkiyeti kanununa uygun olmayan apartmanlar kredi alabilir mi? Mantolama Kredisi
Apartman yönetimi olmadığı için (KMK’na göre yönetilen), yönetime kredi verilemiyor. Ancak, apartmanda oturan daire sahiplerine tek tek Yalıtım Kredisi Kampanyası kapsamında kredi verilebilmektedir. Mantolama Kredisi

5. Mantolama Kredisi Apartman genel kurul toplantısında ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı. İkinci toplantıda çoğunluğa bakılmaksızın yalıtım ve kredi kararı alınabilecek mi? Mantolama Kredisi
Hayır. Yalıtım uygulaması bina için çok önemli bir değişiklik olduğu için, bu uygulamanın yapılabilmesi ve bankadan kredi alınabilmesi için, genel kurulda toplam daire sayısının muhakkak salt çoğunluk (yarısından bir fazlası) şartı aranacaktır. Bu çoğunluk sağlandığı takdirde, toplanan kurulun karar alabilmesi için de, toplantıya katılan kişilerin salt çoğunluğunun yalıtım uygulaması ve bankadan kredi alınabilmesi için olumlu oy kullanması gerekmektedir. Örneğin, 100 daireli bir sitede, bu kararın alınabilmesi için genel kurula en az 51 daire sahibinin katılması şarttır. Bu çoğunluk sağlandığı takdirde katılan kişilerin en az yarıdan bir fazlasının olumlu oyu ile karar alınabilecektir. Bu örnekte 51 daire sahibinin katıldığını düşünürsek, 27 daire sahibi binaya yalıtım yapılması ve bu kapsamda Tekstilbank’tan Yalıtım Kredisi kullanımı için Evet derse, bu karar yeterli olacaktır. Ve bu karar tüm daire sahipleri uymak zorundadır. (100 daire sahibi)

6. Mantolama Kredisi Bulunduğumuz lokasyonda çok büyük bir site var. Her blokun yönetim kurulu var ve bu site yönetimi, her blok temsilcisinden oluşmaktadır. Bu durumda daire sahiplerinin genel kurula katılımı zorunlu olacak mıdır? Temsilciler kurulunun alacağı karar yeterli olur mu? Mantolama Kredisi
Site yönetimi temsilciler kurulundan oluşuyorsa, yine bu temsilcilerin salt çoğunluğu ile toplanan bir genel kurulda katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alınabilecektir. Daire sahiplerinin gene kurula katılmasına gerek yoktur. Örneğin, 1000 daireli, 20 bloklu bir sitede her blok için 1 temsilci varsa ve bu site yönetimi 20 temsilciden oluşuyorsa, genel kurul en az 11 temsilcinin katılımı ile toplanabilir. Ve en az 7 temsilcinin olumlu oyu ile karar alınabilir.

7. Mantolama Kredisi Kooperatif şeklinde kurulan ve halen kat mülkiyeti kanununa göre yönetilmeyen (ama bir yönetimi olan) binalara da bu kampanya kapsamında kredi verilir mi?
Maalesef verilemez. Sadece kat mülkiyeti kanununa uygun şekilde kurulan ve yönetimi olan apartman ve site tüzel kişiliklerine kredi verilebiliyor. Mantolama Kredisi

8. Mantolama Kredisi Apartman Yönetimlerinin kredide bir sorumluluğu olacak mıdır?
Kesinlikle hayır. Kredi, apartman yönetimi tüzel kişiliğine verilmektedir. Ne yönetimdeki kişilerin, ne de tüzel kişiliğin bir sorumluğu vardır. Burada sorumluluk daire sahiplerinindir. Mantolama Kredisi

9. Mantolama Kredisi Dairelerden birkaçı ödemelerini yapmazsa yönetim veya diğer daire sahipleri de bu durumdan etkilenir mi, yani ödemesini düzenli yapan daire sahipleri gecikme faizi/kanuni takip vb olumsuzluklarla karşılaşırlar mı?
Kesinlikle hayır. Her daire sahibi kendi borcundan sorumludur. Yani kendisine düşen aylık aidat (kredi taksidini) ödemesini yapan daire sahipleri ve apartman yönetimleri için hiçbir sıkıntı yoktur. Sadece ödeme yapmayan daire sahipleri, aidatlarını ödemeleri için uyarılacak ve gerekiyorsa kanuni takibe gidilecektir. Bundan da apartman yönetimleri ve yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Mantolama Kredisi

Mantolama Kredisi Daire sahiplerinden bazıları aylık aidat ödemelerini yapmazlarsa, apartmanın Bankadaki diğer aidat (genel giderler, güvenlik, temizlik vb konular için var olan, yalıtım dışındaki site aidatları) tutarına bloke el koyma vb işlem olacak mıdır?
Kesinlikle hayır. Yalıtım uygulaması kapsamında her ay ödenen aidat adı altındaki kredi taksitleri dışında, apartman yönetimine ait aidat vb tutarlara hiçbir zaman banka tarafından müdahale edilmeyecektir. Banka sadece yaltıım uygulaması için alınan kredinin geri ödeme tutarlarını tahsil edecektir. Mantolama Kredisi

11. Mantolama Kredisi Daire sahiplerinden birkaçı kredi taksitlerini ödemez ise, kısmi tahsilat yapılacak mı, yoksa kredi tutarının tamamı kanuni takibe mi atılacak? Mantolama Kredisi
Kredi taksit tarihinde, hesapta ne tutar varsa sistem bu tutarı tahsil eder. Eksik kalan tutar için faiz işletmeye başlar. Bu durumda kredi kanuni takibe alınmaz. Sadece ödenmeyen kısım için, ilgili daire sahipleri için faiz işletilir ve gerekiyorsa kanuni takibe geçilir. Mantolama Kredisi

12. Mantolama Kredisi Kredi dosyası hazırlanırken, daire sahiplerinin tek tek imzaları alınacak mı?
Hayır. Bu kredinin en önemli farkı hiçbir daire sahibinden herhangi bir imza vb alınmadan kredinin tahsisi yapılması. Sadece, apartman yönetiminden herbir daire sahibi için gerekli belgeler temin ediliyor.

13. Mantolama Kredisi Kat maliklerinin değerlendirilmesi nasıl yapılıyor? Kredibilitesi uygun olmayan daire sahibi olursa kredi verilmeyecek mi? Mantolama Kredisi
Apartman yönetiminden alınan bilgi ve belgelere istinaden, herbir daire sahibi, sanki tekbaşına kredi kullanacakmış gibi Kredi Kayıt Bürosu (KKB), merkez bankası kaydı gibi konularda Şubece değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, toplam daire sayısının en az %80’i olumlu bulunursa, apartmanın %100’üne kredi tahsisi yapılabilir. Yani, 50 daireli bir apartmanda 50 kişinin de değerlendirilmesi yapılır. Eğer en az 40 daire sahibi (%80’i) kredi için olumlu bulunursa, o apartmana 50 kişilik kredi verilecektir. Yani kredi yeterliliği kötü olanlar ayrılmıyor. Mantolama Kredisi  Tamamı üzerinden kredi veriliyor.

Daire sahiplerinden bazıları kredi çekmek istemezlerse krediyi uygulaması nasıl yapılır? Mantolama Kredisi
Daire sakinlerinden bazıları kredi çekmek istemeyebilir. Bazılarının nakit parası vardır. Bazıları herhangi başka bir yoldan kendine düşen parayı verebilir. Bu durumda, apartman yönetimi kaç kişi kredi kullanacak ise o kadarlık tutar kadar bankadan kredi talebinde bulunmalıdır. Mantolama Kredisi

15. Mantolama Kredisi Daire sahiplerinden bir kısmı 12 ay vadeyi, bir kısmı da 48 ay vadeyi uygun gördüler. Tek bir vadede anlaşamadılar. Bu durumda kredi kullandırılamaz mı? Mantolama Kredisi
Apartmandaki daireler istedikleri vadede kredi talep edebilirler. Örneğin 100 dairelik bir apartmanda 20 daire 12 ay vade, 50 daire 48 ay vade, 30 daire de 36 ay vadede kredi talep edebilirler. Bu durumda her vade grubu için farklı bir kredi adedi olacaktır. Bu örnekte, apartman tüzel kişiliğine 3 ayrı kredi kullandırımı olacaktır. Bir tanesi 12 ay vadeli, diğeri 36 ay, bir diğeri de 48 ay vadeli olacaktır. Bu krediler farklı vadelerde kullandırılacağı için, faizleri de, bayi komisyonları da doğal olarak farklı olacaktır. Ancak evrak olarak 3 kredi için de benzer evrakları kullanılabilir. Mantolama Kredisi

16. Mantolama Kredisi Bayi ile apartman yönetimi bankanın iş akışındaki standart hakediş modelinden farklı bir modelde anlaşmışlarsa, Banka modelinin uygulanmasında ısrarcı olunacak mı? Mantolama Kredisi
Hayır. Mantolama Kredisi Eğer bayi ev apartman yönetimi farklı bir hakediş modeli üzerinde mutabık kalmışlar ise ve bunu da yazılı ve imzalı olarak oluşturmuşlarsa, apartman yönetiminin yazılı talimatı ve bu kendi aralarındaki hakediş modelinin fotokopisini almak kaydı ile yeni modeli uygulanabilir.

17. Mantolama Kredisi Kredi talebi yapılırken belirlenen yalıtım uygulama fiyatı sonradan değişirse ne olur? Mantolama Kredisi
Örneğin, Mantolama Kredisi bayi ile apartman yönetimi başlangıçta yapılan ön değerlendirmede uygulamanın 10,000TL olacak konusunda mutabık kalırsa ve de kredi de 10,000TL olarak tahsis edilirse, sobradan uygulama sırasında işin 12,000TL’ye tamamlanacağı durumu ortaya çıksa ve bayi ile apartman yönetimi bu fark konusunda da anlaşırlarsa, ek evrak istenmeden, bu fark tutarı kadar (örnekte 2,000TL) yeni kredi talebi değerlendirilecektir.Bu durumda apartman için kredi sayısı ikiye çıkacaktır. Mantolama Kredisi

Mantolama kredisi

Bir cevap yazın