Termal ısı yalıtım Boyası ile Yalıtım Nasıl yapılır

Termal Boya Doğada maddeler, atom ve molekül ismi verilen elektro mikroskoplar ile görülebilen çok küçük küreciklerden meydana gelmiştir. Maddenin atom yada molekülünün sahip olduğu enerjinin toplamına ısı ismi verilir. ısı bir enerji Şeklidir, skaler bir büyüklüktür yani + – gibi bir yönü yoktur. Isı transferleri herzaman yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru olur. Isı 3 yolla yayılır.

  1. İLETİM : Isı katılarda iletim yoluyla yayılır. Metal bir telin ucu ısıtıldığında diğer uçtan tutan el ısıyı çok çabuk hisseder.
  2. TAŞINIM : Isı sıvı ve gazlarda konveksiyon(taşıma) yoluyla yayılır. Konveksiyonla yayılmada ısınan taneciklerle soğuk tanecikler yer değiştirir.Su ısıtılırken yoğunluğu azaldığı için yukarı doğru hareketlenir.Hızlı moleküller yukarı giderken ısıyı kütleleri ile taşırlar. Kalorifer peteğinin yakınındaki hava molekülleri ısınarak yükselir.Isınıp yükselen bu havanın yerine ısınmak üzere soğuk hava gelir.Evlerin içlerinin ısınması bu şekilde gerçekleşir.
  3. IŞINIM : Maddeler arasında doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabilir. Isının ışınlarla maddesel ortama ihtiyaç duymadan yayılmasıdır. Dünyamızın ısınması da bu şekilde olur.

Konvansiyonel ısı yalıtım malzemeleri iletim ve taşınıma göre etkinliği geliştirilmiştir. İki prensipte de arada ısının transferi için arada moleküllere ihtiyaç vardır. Moleküller edindikleri enerjiyi bir diğerine aktararak enerji transferi gerçekleşir. Günümüzde kullandığımız ısı yalıtım malzemelerinde malzemeler içerisinde boşluk oluşturularak enerjinin transferini güçleştirerek, enerjinin kat etmesi gereken yolu uzatıyoruz. Ancak ışınımla enerji transferi için arada taşıyıcı bir madde olmasına gerek yoktur. Işınım enerjinin dalga boyu ile taşındığı ve boşluktan, cisimlerin içerisinden geçebildiği bir enerji transfer yoludur.

Termal ısı yalıtım Boyası  ile Yalıtım Nasıl yapılır

termal ısı izolasyon boyasıİzolasyon malzemelerinin de etkinliği bu değişik ısı aktarım çeşitlerine göre değişir. Kışın evimizi ısıtıp ısıttığımız enerjinin dışarı kaçmaması için konveksiyona karşı izolasyon yapan bir sistem seçilmesi doğru olacaktır. Burada taş yünü gibi boşluklu malzemeler daha etkindir.

Ancak konu yaz olduğunda ve dışarıdaki ısının içeri girmemesi istendiğinde yansıtıcı sistemler daha etkili çalışmaktadır. Çünkü ışınım ile Dünya’ya gelen ısı doğrudan malzemelerden geçecek ve ortamdaki maddeler tarafından emilecektir. Yansıtıcı sistemler bu enerjiyi geri yansıtabilirler. Diğer izolasyon malzemeleri ise bu enerjinin geçişine sürekli engel olamazlar.

Termal ısı yalıtım Boyası  ile Yalıtım Nasıl yapılır

Sonkat malzemelerin yapısı ve renklerin yüzeylerin solar radyasyonu ne kadar emdikleri ile orantılıdır. Bu sıcaklık artışı kombine bir değer ile Solar Reflektiflik İndeksi ile tahmin edilmeye çalışılır. Yayıcılık, yani yüzeylerin ısıyı nasıl saldıklarının sayısal bir ölçütüdür. 0 ile 1 arasında değişmektedir. Çok iyi cilalanmış bir aluminyum yüzey 0.1’in altında yayıcılık değerine sahip olabilirken, etrafımızdaki cisimlerin yayıcılıkları ise çoğunlukla 0.85 ile 0.95 arasında değişmektedir.

Buradaki etkinliği ölçmek için biz iki ASTM standartından faydalanıyoruz. ASTM C-1549 (Solar Spektrometre) ve ASTM C 1371 (Emmisometre Deneyi). ABD’de birkaç sene önce yazın meydana gelen elektrik kesintilerinden sonra bu izolasyon sistemlerinin kullanılması özendirilmeye ve teşvik edilmeye başlanmıştır. Çünkü soğutma çok enerji isteyen bir işlemdir ve ABD’nin bile ürettiği elektrik buna yetmemiştir. Bu kapsamda A.B.D. Enerji Bakanlığının ve Avrupa Birliğinin yürüttüğü Cool Roof projesi reflektif çatı malzemelerinin kullanılmasını özendirmektedir.

Qin=(Ts-Tc)/R
Denklem 1
R: Çatı Materyalinin Toplam Termal Resistansı (m2K/W)
Ts: Çatının dış yüzey sıcaklığı (K)
Tc: Çatının iç yüzey sıcaklığı (K)

Güneş ışınlarına maruz kalan herhangi bir yatay yüzeyin termal dengesi ise,

(1-SR) I= (ts4-tsky4) + hc (Ts-Ta)+Qin
I : Insolasyon (W/m2)
SR : Solar Reflektivite
 : Stephan Boltzman Sabiti (=5,6685 x 10-8 W/m2 K4)
 : Yüzey Yayıcılığı
hc : Konveksiyon katsayısı (W/m2K)
Ta : Ortam Sıcaklığı
Tsky : Gökyüzü Sıcaklığı

Türkiye’de de bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Bortek Termal boya olarak biz TÜBİTAK gözetiminde konu ile ilgili bir proje yönetmekteyiz. Projenin amacı, enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı sağlayan ve aynı zamanda otomotiv sektöründe, yakıt depolarında ve petrol ve kimyasal tanklarda kullanılabilecek solvent bazlı bir boya geliştirmektir. Ayrıca, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Türkiye’nin güneş haritasını çıkarmış, ilçe bazında aylık verileri İnternette yayınlamaktadır. Bu sayede istenilen bir bölgede değerleri bilinen yüzeylerin yalıtım hesapları yapılabilmektedir.

Termal ısı yalıtım Boyası  ile Yalıtım Nasıl yapılır

Bir cevap yazın

Sohbeti Aç
Yardım istermisiniz?
Merhaba
Termal ısı yalıtım Boyası ile Yalıtım Nasıl yapılır ile ilgili bilgi almak istermisiniz?