XPS Nedir

xps nedir ?

XPS Nedir ?

XPS NedirHomojen hücre yapısına sahip,ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir.
XPS’in hammaddesi olan polistren, Ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde homojen balpeteği görünümünde , kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hava hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru hava ile; bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır.

Hattan çıkan malzemenin yüzeyi, zırhlı veya pürüzlü yüzey  olarak malzemenin kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır.

Üretim teknolojisi sayesinde balpeteği görünümünde kararlı bir hücre yapısı elde edilir.Bu yapı sayesinde Ekstrude Polistren malzemeler (XPS) bünyesine su almaz ve nemden etkilenmezler ve  diğer ısı yalıtım malzemeleri ile kıyaslandığında haklı bir üstünlüğe sahiptirler.

Tarihçe

İlk Ekstrüde Polistren Köpük 1940’lı yılların başında, Amerika’da askeri amaçlı talep üzerine yüzer sallar için üretilmiştir. Yoğun kullanımı sonucunda, su ve neme karşı oldukça dirençli olduğu fark edilen bu ürünlerin aynı zamanda ısı yalıtım teknik özelliklerinin farkına varılmıştır ve ısı yalıtımı amacıyla üretimine devam edilmiştir.

1960’lı yıllarda ise Avrupa’da üretimine başlanan Ekstrüde Polistren Köpükler, 50 yılı aşkın bir süredir de tüm binalarda ve mühendislik yapılarında güvenle kullanılmaktadır.

Bugün Ekstrüde Polistren Köpüklerin tüm dünyadaki kullanımı 15-20 milyon m3 / yıl civarındadır.

Türkiye’de yerli üretim 1994 yılında başlamıştır.2005 yılında  toplam üretim 700.000 m3 / yıl iken 2008 yılında 1.600.000 m3 / yıl’ın üzerindedir

Dünya ve Avrupa Pazarlarında XPS

Xps ürünlerinin Avrupa pazarındaki son 10 yıllık gelişimi XPS pazarının büyüklüğünü 6 milyon m3 ten 14 milyon m3’e çıkarmıştır. 2015 yılında ise ise Avrupa XPS pazarı 18 milyon m3’e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Avrupa ülkeleri arasında ısı yalıtım pazarının en büyük olduğu ilk 4 ülke mercek altına alındığında XPS ürünlerin ısı yalıtım pazarında %10 Pazar payına sahip olduğu görülebilir.

Ülke Toplam Yalıtım
Pazarı
XPS Pazar Payı
Almanya 26,000 1,600 6%
Fransa 20,000 1,300 7%
İtalya 7,300 1,700 23%
İspanya 7,000 1,100 16%
Toplam 17,100 3,735 21.8%

xps Ülkemize benzer iklim koşullarına sahip ve yalıtım bilincinin gelişimini yakın tarihte tamamlayan ve Türkiye Yalıtım Pazarına benzer özellikler gösteren İspanya, İtalya, Portekiz,Yunanistan gibi ülkelerde XPS ürünlerin Pazar payının % 22’ye ulaştığı görülebilir.

Ülke Toplam Yalıtım
Pazarı
XPS Pazar Payı
Portekiz 1,200 375 31%
Yunanistan 1,600 560 35%
Italya 7,300 1,700 23%
İspanya 7,000 1,100 16%
Toplam 17,100 3,735 21.8%

Özetle Avrupa ülkelerinde mantolama uygulamalarında diğer ısı yalıtım malzemeleri kullanıldığı gibi XPS de kullanılmaktadır. Guney Avrupa ulkeleri olarak tanimlayacagimiz, insaat teknikleri ve iklim olarak ulkemize benzerlik gosteren Portekiz, Ispanya, Italya, Yunanistan gibi ulkelerdeXPS kullanimi oldukca yaygindir.

XPS ‘nin üstün özellikleri

– Isı İletkenlik Katsayısı diğer ısı yalıtım malzemelerine göre düşüktür.
– Kapalı Gözenekli Hücre Yapısına Sahiptir.
-Su emmeme özelliği sayesinde sürekli ve azalmayan λ-ısı iletkenlik değerine sahiptir.
-Yüksek basma mukavemeti ve eğilme mukavemeti sayesinde zaman içinde kalınlığı azalmaz.(100-500 kPa)
– Bünyesine Su Emmez, su içinde dahi donma-çözülme dayanımı yüksektir.
-Yüksek elastisite modülü ve boyutsal kararlılık.
-Optimum buhar difüzyon direnci sayesinde kullanım yerine uygun µ değeri.
XPS ürünler diğer plastiklerle karıştırılmadan geri dönüşümde kullanılabilirler.
-Her çeşit kesici aletle kesilebilir, ufalanmaz, fire vermez.

Teknik Özellikler:

1-) xps ISI İLETKENLİK DEĞERİ (lambda) (λ = W/mK)

1 Kasım 2008’de yürürlüğe giren TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği’nin revizyonu ile ≥25 kg/m3 ve ≥30 kg/m3 yoğınlukta XPS Ürünler için ? (ısı iletkenlik değeri) sınıfı 0,030 – 0,035 – 0,040 W/mK tanımlanmıştır.

1.a) xps ISI İLETKENLİK DEĞERİNİN YOĞUNLUK ve HÜCRE YAPISI ile İLİŞKİSİ

Yoğunluğun ve hücre sayısının polistren köpük malzemelerde diğer ısı yalıtım malzemelerinde de olduğu gibi ürün performansı üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Daha çok sayıda hücre (daha yoğun malzeme) hücrelerin küçülmesi, hücre sayısının artması ve şişirme gazının küçük hücreler içerisine hapsolarak daha iyi ısı iletkenlik değeri oluşmasını ve bu değerin uzun süre korunmasını sağlar.

XPS levhalarda en ideal ısı iletkenlik değeri 28-48 kg/m3 yoğunluklar arasında gerçekleşir. (Grafik)Bu değer 90 günlük yaşlanmış değerler dikkate alındığında dahi 0,030W/mK değerinin oldukça altındadır. Ve hesap değeri olarak ısı yalıtım hesaplarında kullanılır. 35-45 kg/m3yoğunluk aralığında ise yine şişirme gazına bağlı olarak ısı iletkenlik değeri 0,025 W/mK değerlerine kadar düşer.

xps Yoğunluğun 25 kg/m3 ‘ün altına düşmesi halinde hücreler arasında zarın incelmesi sonucunda radyasyonla iletim artacağından ısı iletkenlik değeri hızla kötüleşmektedir.
xps DIN 18164 no’lu Alman standardında ve TS 825 ‘deki (Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı) ısı iletkenlik ve yoğunluk değerlerinin esas alındığı DIN 4108 no’lu XPS ürünler minimum 25 kg/m3yoğunluk ile sınırlandırılmıştır.

xps Yine yoğunluğun 50kg/m3 değerinin üzerine çıkması durumunda hücre zarının kalınlaşması sonucunda iletim yoluyla ısıl iletim artacağından ısı iletkenlik değeri kötüleşir.

xps Sonuç olarak en iyi ısı iletkenlik değerinin 28-48 kg/m3 yoğunluklar xps için geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Ekstrüde Polistren ( xps ) Isı yalıtım Malzemelerinin ısı iletkenlik değerinin yoğunluk değişimi ile ilişkisi de aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2-)  xps SU EMME

Su bünyesine girdiği ısı yalıtım malzemelerinin  bozulmasına neden olduğu gibi ,ısı yalıtım değerlerini de düşürmektedir. Su ısıyı havadan 25 kat daha fazla iletmektedir.Hücre yapısı sayesinde suya ve neme karşı dayanıklı Ekstrüde Polistren Köpükler yapılarda uzun ömürlü ve güvenli detay çözümleri sunar. Suyun sebep olacağı yalıtım zaaflarına meydan vermez , yalıtım performansını yapı ömrü boyunca devam ettirir.

XPS levhalarının bu özelliği sayesinde detaylarda önemli avantajlar sağlanır.Örneğin Teras Çatılarda Ters Teras Çatı Sisteminde olduğu gibi su yalıtımını koruyan,uzun ömürlü detay çözümlerine olanak tanır.Yada Dış Cephe mantolama sistemlerinde sürekli dış iklim şartlarına maruz kaldığında suyu bünyesine emmediği için ve donma-çözülme döngüsündeki dayanımı sayesinde malzemenin dayanıklılığı bina ömrü boyunca süreklidir ve zaman içinde  ısı yalıtım performansı değişmez.

2.a-) xps TAM DALDIRMA İLE UZUN SÜRE SU EMME (W12087

2.b-)  xps DİFÜZYON İLE UZUN SÜRELİ SU EMME (W

dw) EN 12088

2.c-)

xps DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIMI  (W

w) EN 12091

3-) xps MEKANİK ÖZELLİKLER

XPS (Ekstrüde Polistren Köpüklerin) bir diğer üstünlüğü de kısa ve uzun süreli yüklemeler karşısında gösterdiği yüksek mekanik dayanımdır. Bir ısı yalıtım malzemesi yük altında iken basma dayanımı ne kadar yüksek olursa kalınlığındaki azalma o kadar az olur ki, bu da termal direnç değerini korur. Termal direnç değeri kalınlık ile doğru orantılıdır.

xps Ekstrüde Polistren Köpükler basma dayanımı en yüksek malzemelerden biridir. Güvenli tarafta kalmak için de malzemelerin %10 deformasyondaki basma dayanımları esas alınmalıdır.

Yoğunluk ve XPS ürünlerin en önemli özelliklerinden olan Basma/ Sünme dayanımı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yoğunluk arttıkça basma ve sünme dayanımları artar.

3.a) xps YOĞUNLUK – BASMA DAYANIMI İLİŞKİSİ

3.b) xps YOĞUNLUK- SÜNME DAYANIMI İLİŞKİSİ

Sünme : Sabit yük altında uzun süreli deformasyon.

. Test metodu ve hesaplamalara göre (EN 1606), 20 ila 50 yıllık period tahmin edilmiştir.
. Sünmede normal limit olan maks. %2 (EN 1606’ya göre) kabul edilmektedir.
Güvenlik değeri = 3 alındığında çıkan sonuç DİZAYN DEĞERİ dir.
(30kg/m3 yoğunluk için : 300/3 = 100 kPa = dizayn değeri).

4-) xps BOYUTSAL STABİLİTE

Xps Yalıtım malzemeleri amaçları gereği ciddi ısı değişimlerine maruz kalacaklardır. Plakaların iki yüzü arasında yüksek sıcaklık farklılıkları olacağı gibi, gece-gündüz döngülerinde hızlı ısı değişimlerine maruz kalacaklardır. Bu açıdan bakıldığında boyutsal kararlılık ısı yalıtım malzemelerinin vereceği hizmetin ne kadar iyi olacağını belirleyen en önemli özelliktir.

XPS Ekstrüde Polistren Köpüklerde hücre yapısının ve düzeninin 3 yönde de dengede olması beklenir.

  • uzunluk (ekstrüzyon doğrultusu-E-)
  • genişlik (yatay doğrultu -H-)
  • kalınlık (düşey doğrultu -V-)

XPS ısı yalıtım levhalarının boyutsal kararlılığı 0,07 mm/mK .dir.

5-) SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ ( µ)

µ=50-250    EN 12086
XPS Ekstrude Polistren Malzemeler optimum buhar difüzyon direnci sayesinde kullanım yerine uygun   µ  değerine sahiptir.   
                                      
XPS Su buharı difüzyon direnci ; bir malzemenin belirli sıcaklık, nem ve kalınlık koşulları altında birim zaman da birim alandan geçen su buharı miktarını ifade eder. Yapıların duvarından gerçekleşen difüzyon (halk arasında nefes alma) mekanizması, her yapı malzemesinde, µ (mü) değeri olarak tanımlanır ve her malzemenin bir  buhar geçiş difüzyon katsayısı mevcuttur.Bu değer, malzemelerin havaya oranla buhar geçiş direncini tanımlamaktadır. Bazı yapı malzemelerinin µ değerleri:

µ Hava = 1
µ Mineral Yün =1
µ EPS = 20-100
µ XPS = 50-250
µ Bitümlü Membran = 20.000 – 50.000
µ Alüminyum Folyo = 1.000.000

Sd DEĞERİ NE İFADE EDER ?
Sd = µ x d
Nefes alma, malzemenin birim direnç değerinin yanında, kullanıldığı kalınlık ile de doğru orantılıdır. Önemli olan su buharının katetmesi gereken yolun uzunluğudur.
Sd = Hava tabakasına eşdeğer kalınlıktır.
Örnek verecek olursak aşağıdaki yapı malzemelerinde su buharının katedeceği mesafeler,

DIN 4108 Standardına göre nefes almazlık sınırı Sd =1500m.’dir.
6-) YANGIN DAYANIMI

XPS Bir malzemenin yangın reaksiyonu, bu malzemenin yanıcı olup olmadığı, alev sürekliliğinin derecesi ve yanan damlalar oluşturup oluşturmadığını gösterir.
Yangın direnci, malzemenin yangın karşısında yapısal kararlılığını ne kadar zaman sürdürebildiğidir.
Aşağıdaki parametrelerden etkilenir;

  • Yangın geciktirici katkı oranı
  • Şişirme gazı alevlenirliği
  • Test numunesi (Kalınlık)
  • Ürün Yoğunluğu

XPS ısı yalıtım levhaları B1 – zor alev alabilen yangın sınıfına sahiptir. Alev kaynağının sürekli temas etmesi ile yanmaya devam eder. Alev kaynağı uzaklaştırılınca yanma durur.

7-) ISIL ÖZELLİKLER

Ekstrüde Polistren Köpükler termoplastik malzemelerdir. XPS levhaların doğrudan ve sürekli temas ettiği yüzey sıcaklığı 75ºC ‘yi aşması durumunda kullanılması tavsiye edilmez. Yüksek ısılara maruz kalması durumunda, yumuşama ve takibinde geri dönüşü olmayan boyut değişikliği, mekanik mukavemetinde zayıflamalar gözlemlenir. Min. kullanım sıcaklığı ise -50ºC’dir. xps

😎 KİMYASAL ÖZELLİKLER

XPS ısı yalıtım levhaları, solvent içermeyen bitümlü bileşenler, su bazlı ahşap kaplamalar, kireç, çimento, sıva, alçı, çimento harcı, alkol, asit ve bazlar gibi yapı malzemelerine karşı dirençlidir.

Bazı organik maddelerden ,solvent bazlı ahşap kaplamalar, kömür katranı ve türevleri(aerosol vb.), boya inceltici solvent ve genel solventler (aseton, etil asetat, petrol toluen) beyazlatıcı özler içeren maddelerin XPS levhalar ile doğrudan temas etmesinden kaçınılmalıdır. xps

XPS Iısı yalıtım levhaları uzun süreli direk güneş ışığına maruz bırakılmamalı, Ultraviyoleden etkilenmesi önlenmelidir.

XPS ısı yalıtım levhaları, bünyelerinde küf ve bakteri barındırmazlar. Hayvanlar tarafından sindirilemezler.

XPS ısı yalıtım malzemeleri zehirli değildir. İnsan sağlığına zararlı değildir. xps

Uygulama Alanları xps

– Çatılarda (teras,kırma),
– Duvarlarda (dıştan,sandviç,içten),
– Toprak altı yalıtımlar (bodrum perde duvarı, temel yalıtımı, donmaya karşı yol, havaalanı pistleri, demiryolu yalıtımları),
– Döşemeler(döşeme betonu altı,üstü ve şap altı vb.)
tüm binalarda ve mühendislik yapılarında kullanılmaktadır. xps

Endüstride, sandviç çatı ve cephe panellerinde, frigorik kamyon kasalarında, soğuk hava depolarında, acil durum barakalarında, şantiye ve askeri amaçlı korunma ünitelerinde, doğrama sistemlerinin camsız bölümlerinde, ısı yalıtımlı sandviç ara bölme duvarlarında, besi çiftliklerinde kullanılabilir. xps

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. XPS’in hammaddesi olan polistren, ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde homojen balpeteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hava hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru hava ile; bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır. xps

Hattan çıkan malzemenin yüzeyi, zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır.

 

Bu yapı sayesinde Ekstrude Polistren malzemeler (XPS) bünyesine su almaz ve nemden etkilenmezler ve diğer ısı yalıtım malzemeleri ile kıyaslandığında haklı bir üstünlüğe sahiptirler.

XPS İN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ:

• Düşük ısı iletkenlik değeri.
• Su emmeme özelliği sayesinde sürekli ve azalmayan λ- ısı iletkenlik değeri. xps
• Dona karşı dayanım.
• Yüksek basma ve eğilme mukavemeti sayesinde zaman içinde kalınlığı azalmaz.
• Yüksek elastizite modülü ve boyutsal kararlılık.
• Optimum buhar difüzyon direnci sayesinde kullanım yerine uygun µ değeri.
• XPS ürünler diğer plastiklerle karıştırılmadan geri dönüşümde kulanılabilir.
• Her çeşit kesici aletle kesilebilir,ufalanmaz, fire vermez.
• Kapalı Gözenekli Hücre Yapısına Sahiptir. xps

2. XPS TARİHÇESİ

ilk ( xps ) Ekstrüde Polistren Köpük 1940’lı yılların başında, Amerika’da askeri amaçlı talep üzerine yüzer sallar için üretilmiştir. Yoğun kullanımı sonucunda, su ve neme karşı oldukça dirençli olduğu fark edilen bu ürünlerin aynı zamanda ısı yalıtım teknik özelliklerinin farkına varılmıştır ve ısı yalıtımı amacıyla üretimine devam edilmiştir. 1960’lı yıllarda ise Avrupa’da üretimine başlanan xps  Ekstrüde Polistren Köpükler, 50 yılı aşkın bir süredir de tüm binalarda ve mühendislik yapılarında güvenle kullanılmaktadır. Bugün xps Ekstrüde Polistren Köpüklerin tüm dünyadaki kullanımı 15-20 milyon m3 / yıl civarındadır. xps

Türkiye’de yerli üretim xps 1994 yılında başlamıştır. 2005 yılında toplam üretim 700.000 m3 / yıl iken 2008 yılında 1.600.000 m3 / yıl’ın üzerindedir. İnşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak yıllık yaklaşık % 15-20 Pazar büyümesi gerçekleşmektedir. 2012 yılı Pazar büyüklüğü yaklaşık 3 milyon m3‘ün üzerindedir. xps

3. XPS NASIL ÜRETİLİR xps

XPS Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. XPS hammaddesi polistren, bir şişirme ajanı yardımı ile sürekli bir ekstrüzyon işlemi vasıtasıyla sabit basınç altında köpük halinde üretilir. Kapalı hücre yapısına sahip levha haline getirilmiş ürün kullanım yerine uygun olarak yüzey işlemesine tabi tutulur. xps

xps Üretimi sırasında işlem parametrelerinin varyasyonu ile çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere XPS ürün özelliklerinin değişikliğine izin verir. Köpük yoğunluğu ( 20-50 kg/m3) ile basınç mukavemeti değerleri (100-500 kPa) elde edilebilir. Isı iletkenlik hesap değeri 0.030-0.035-0,040 gruplarında üretilir.

4. XPS KALİTE xps

xps Avrupa topluluğu içinde inşaat sektöründe CPD (Construction Product Directive) Türkiyede de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince inşaat sektöründe kullanılan kullanılan XPS ısı yalıtım levhalarının CE işareti taşıması gerekir. TS EN 13164’e uygun olarak belirtilen ürün test frekansları ile CE işareti başlangıç tip deneyi (ITT) ve fabrika üretim kontrolü (FPC) için gereksinimleri karşılamak için üretici tarafından uygulanması gerekmektedir.

xps CE Prosedürü ve XPS ürün etiketleme xps

EN 13164’e göre CE işareti XPS ısı yalıtım levhaları veya ambalajın üzerindeki etiketlerde yerleştirilir. Zorunlu işaretlemede veriler; ürün adı, üretici, üretim yılı, yangına tepki sınıfı, uzunluğu, genişliği, kalınlığı, ısı iletkenlik ve ısıl direnç değerleri bulunmaktadır. Kimlik anahtarı daha fazla ürün özellikleri bildirir. Bu tanımlama anahtarı ilgili ürünün çeşitli uygulamalar için gerekli tüm ürün özelliklerini içermesi gerekir. Avrupa ürün standardı EN 13164’e göre, aşağıdaki tanımlamaların kullanılmaları zorunludur.

XPS – EN 13164-T1-CS (10 Y) 300-DS (TH)-DLT (2) 5-CC (2/1, 5/50) 100-WD (V) 3-FT2

İŞARETLEME KODLARI xps

Kısaltma Terimi XPS
Bu Standardın işaret ve numarası TS EN 13164
Kalınlık Toleransı Ti
Basma Dayanımı veya Basma Gerilmesi CS (10/Y)
Belirtilen sıcaklıkta boyut kararlılığı DS (T +)
Belirtilen sıcaklık ve nem şartlarında boyut kararlılığı DS (TH)
Belirtilen basma yükü ve sıcaklık şartlarında deformasyon DLT (i)5
Yüzeylere dik çekme dayanımı TRi
Basma sünmesi CC (i1i2y) δ c
Daldırmayla uzun surede su emme WL (T)i
Difüzyonla uzun sürede su emme WD (V)i
Su buharı geçirgenliği Mu veya Zi
Donma çözülme dayanımı FTi

xps Kalite güvencesi: Dernek içi otokontrol xps
XPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği EN13164, üyelerinin kalite kontrol ya da kalite güvencesi olarak adlandırılan bir iç üretim kontrolü ile otokontrol yapmakta, ve ürünün EN Standardına uygunlukta üreticileri zorlamaktadır. Üreticilerin ürün performans testlerinin analizi ve beyan değerlerinin kontrolünü yaparak, ilgili Bakanlığın Piyasa Gözetim Denetim uygulamalarına hazır hale getirmeyi amaçlamaktadır. Dernek bu yöntemle haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

5. XPS – EPS KARŞILAŞTIRMASI xps

Ekstrude polistren köpük(XPS) ve polistiren köpük (EPS), Isı Yalıtımı amacı ile kullanılan üretim prosesi ve süreçleri açısından, dolayısı ile ürün performansı açısından birbirinden farklı iki ürün grubudur. Her iki tür köpük levhaların teknik özellikleri birbirinden farklılıklar gösterir. XPS Köpüklerin en belirgin temel özellikleri Su emme değerlerinin çok düşük olması, yüksek basınç direnci, daha düşük ısı iletkenlik değeri ..v.b. bazı özelliklerdir.

Aşağıdaki tabloda Standartlar bazında XPS levhalar ve diğer Isı Yalıtım Malzemelerinin bir karşılaştırması yapılmıştır.

XPS EPS M.W. P.U.
SU EMME DEĞERLERİ
Tam Daldırma ile uzun süreli su emme EN 12087 (Wlt) % ≤ 0.7-3 (Wlt) % ≤ 1- 5 (Wlp) ≤ 3 kg/m2
Difüzyon  ile uzun süreli su emme EN 12088 (Wdv) % ≤ 0,5-5 (Wdv) % ≤ 3-5
Donma-Çözülme döngüsünde  su emme EN 12091 (Wv) % ≤ 1-2
YOĞUNLUK (kg/m3) TS 825 25-30 15-30 8-500 30
ISI İLETKENLİK DEĞERLERİ (λTS 825  W/Mk 0,030-0,035-0,040 0,035-0,045 0,035-0,050 0,025-0,040
BUHAR DİFÜZYON DİRENCİ (μ) 80-250 20-100 30-100
BASMA DAYANIMI kPa EN 826 100-1000 30-500 10-500 25-800
YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI  kPa EN 1607 100-900 20-400 1-700 40-150
 6.AVRUPA VE DÜNYA PAZARINDA XPS

Xps ürünlerinin Avrupa pazarındaki son 10 yıllık gelişimi: XPS pazarının büyüklüğü 6 milyon m3 ten 14 milyon m3‘e çıkarmıştır. 2015 yılında ise ise Avrupa XPS pazarı 18 milyon m3‘e ulaşacağı tahmin edilmektedir. xps

Avrupa ülkeleri arasında ısı yalıtım pazarının en büyük olduğu ilk 4 ülke mercek altına alındığında XPS ürünlerin ısı yalıtım pazarında %10 Pazar payına sahip olduğu görülebilir. xps

Ülke Toplam Yalıtım
Pazarı
XPS Pazar Payı
Almanya 26,000 1,600 6%
Fransa 20,000 1,300 7%
İtalya 7,300 1,700 23%
İspanya 7,000 1,100 16%
Toplam 17,100 3,735 21.8%

xps

Ülkemize benzer iklim koşullarına sahip ve yalıtım bilincinin gelişimini yakın tarihte tamamlayan ve Türkiye Yalıtım Pazarına yapım sistemi (betonarme karkas) ile benzer özellikler gösteren Xps Güney Avrupa ülkeleri İspanya, İtalya, Portekiz,Yunanistan gibi ülkelerde XPS ürünlerin Pazar payının % 22’ye ulaştığı görülebilir.

xps

Ülke Toplam Yalıtım
Pazarı
XPS Pazar Payı
Portekiz 1,200 375 31%
Yunanistan 1,600 560 35%
Italya 7,300 1,700 23%
İspanya 7,000 1,100 16%
Toplam 17,100 3,735 21.8%

XPS Özetle Avrupa ülkelerinde mantolama uygulamalarında diğer ısı yalıtım malzemeleri kullanıldığı gibi XPS de kullanılmaktadır. Güney Avrupa ülkeleri olarak tanımlayacağımız, inşaat teknikleri ve iklim olarak ülkemize benzerlik gösteren Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde XPS kullanımı oldukça yaygındır.

XPS

2 comments

  1. sayın yetkili;1500 m2 alanda bir camii ve külliye yapıyoruz.bu ibadethane ve eğitim yuvasının sıhhi bir sekilde izolasyonunu yapmak istiyoruz.bazı arkadaşlar bize xps önerdiler siz bize ne öneriyorsunuz veya nasıl davranmamız gerektiğini bize yazarsanız sevişniriz.siparişi hemen verebiliriz peşin olarak.fiyat ve önerilerinizi bekler iyi çalışmalar dilerizm.

    1. Kalabalık günlerde duvarlar aşırı terleme yapar en hızlı duvardan havalanır buna imkan tanıyan malzeme taş yünü ve eps dir. xps ısı yalıtımında ikisinden iyi olmasına rağmen difüzyon değeri 0 (sıfır) dır.

Bir cevap yazın

Sohbeti Aç
Yardım istermisiniz?
Merhaba
xps nedir ? ile ilgili bilgi almak istermisiniz?